O MNIE

Jestem fajną mamą, raczej dobrym człowiekiem, niezawodnym przyjacielem i nietuzinkową babką.

Jestem zdeklarowanym i czynnym neurologopedą, surdologopedą, terapeutą Empathy Dolls, terapeutą karmienia wykorzystującym m.in. elementy karmienia terapeutycznego wg. koncepcji Human Touh, providerem – terapeutą metody Johansena IAS, terapeutą miofunkcjonalnym, terapeutą wspierającym swoją pracę całościową neurofizjologiczną koncepcją Castillo Moralesa, entuzjastą wykorzystywania regulatorów funkcji MFS w logoterapii,terapeutą Elastycznego Terapeutycznego Tapingu w neurologopedii ETT-HNO, wielbicielką terapii neurobiologicznej prof. Cieszyńskiej oraz terapeutą zaburzeń stomatognatycznych oraz zaburzeń CAPD/APD.

Jestem założycielem Klinikii Neurologopedii Magdalena Mazur z siedzibą w Poznaniu (www.centrumnsl.pl).

Jestem współtwórcą nowatorskiej terapii ENMOT™ Elektro Neuro Mobilizacja Obszaru Twarzowego. ENMOT ™wykorzystuje różne nowoczesne oddziaływania terapeutyczne, w tym elektrostymulację do poprawy funkcjonowania obszaru ustno- twarzowego u pacjentów z nienormatywną pracą mięśni oraz nerwów czaszkowych.

www.enmot.pl

Ukończyłam Podyplomowe Studia w zakresie Surdologopedii na Uniwersytecie Marii – Curie Skłodowskiej w Lublinie, praktyki zdobywałam przez dwa lata w Światowym Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach pod Warszawa pod okiem prof Skarżyńskiego. Ukończyłam także Podyplomowe Studia Neurologopedii na Uniwersytecie Wrocławskim, Logopedię i Terapię Pedagogiczną na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz Pedagogikę o specjalności Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Terapia Pedagogiczna jak również studia podyplomowe Organizacja i Zarządzanie w Oświacie.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, członkiem Polskiego Związku Logopedów oraz członkiem Polskiego Związku Neurologopedów.

Przez wiele lat pracowałam w szkołach, przedszkolach, placówkach specjalnych oraz w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Zajmowałam się różnymi zadaniami, począwszy od terapii zaburzeń mowy (dyslalie), po przesiewowe badania logopedyczne i audiometryczne badania słuchu, przez prace w systemie Wczesnego Wspomagania Rozwoju dzieci ze złożoną niepełnosprawnością.

Dwukrotnie współpracowałam ze Światowym Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach uczestnicząc w programie profilaktyki i wykrywania zaburzeń słuchu u uczniów szkół podstawowych na terenie Polski Zachodniej. Prowadziłam audiometryczne badania słuchu Platformą Badań Zmysłów WIDZĘ, SŁYSZĘ, MÓWIĘ – dzięki tej inicjatywie wyłoniłam dzieci, mające problemy ze słuchem i udzieliłam im niezbędnego wsparcia.

Pełniłam funkcję przewodniczącej Polskiego Związku Logopedów w Oddziale Lubuskim, co zaowocowało poznaniem wielu doświadczonych specjalistów i uwrażliwieniem na potrzeby rodzimych logopedów.

Organizuję szkolenia dla rodziców, logopedów, pielęgniarek, pedagogów i rehabilitantów oraz specjalistyczne szkolenia dla terapeutycznej grupy zawodowej w tematyce oscylującej wokół dyzartrii, dysfagii, CAPD, profesjonalnych badań logopedycznych i badań słuchu.

Największy obszar moich zainteresowań to szeroko rozumiane zaburzenia neuro – mięśniowe – zaburzenia pracy nerwów czaszkowych i ich terapia oraz rehabilitacja, zwłaszcza w obszarze ustno- twarzowym, dysfagie i aspiracje, dyzartria. Szczególnie bliscy są mi pacjencji z rzadkimi chorobami genetycznymi głównie z:

  • SMA (Spinal Muscular Atrophy) – Rdzeniowym Zanikiem Mięśni,

  • SLA (Sclerosis Lateralis Amyothropica) – Stwardnieniem Zanikowym Bocznym,

  • SCA (Spinocerebellar Ataxia) – Ataksją Rdzeniowo – Móżdżkową,

  • SM ( sclerosis multiplex) – Stwardnieniem Rozsianym,

  • DMD/BMD (dystrophia progressiva pseudohypertrophica) – Dystrofią Mięśniowa Duchenne’a/Beckera,

  • ACF (Asymmetric Crying Facies) Wrodzoną Jednostronną Hipoplazją Obniżacza Kąta Ust,

  • MBS (Moebius syndrome) – zespołem Moebiusa,

  • zespołem Charge.m

Opublikowałam kilka artykułów, które znajdują się w monografiach oscylujących wokół szeroko rozumianej terapii np.:

Wykorzystanie zjawiska plastyczności mózgu w terapii neurologopedycznej pacjenta po urazie czaszkowo-mózgowym – studium przypadku. Artykuł zamieszczony w „Running header: Augmentative and Alternative Communication (AAC)” pod red. Jolanta Góral-Półrola, Paweł Półrola, Natalia Mirska, Andrzej Mirski, Izabela Herman-Sucharska, Maria Pąchalska (ostatni numer 2015).

Terapia neurologopedyczna jako proces przywracania zdrowia pacjenta po urazie mózgu – studium przypadku. Artykuł zamieszczony w “Konteksty zdrowia”, redakcja naukowa Beata Orłowska, Jolanta Gebreselassie, Danuta Godlewska, 2018 rok.

Możliwości połączenia elementów logorytmiki i metody „Dyna – Lingua M.S. w terapii logopedycznej. Artykuł zamieszczony w „Edukacja Artystyczna. Nowe wyzwania”, red. Naukowa Lidia Kataryńczuk – Mania

Specyfika pracy logopedycznej z wykorzystaniem elementów muzyki w pracy z dzieckiem autystycznym. Refleksje z praktyki. Artykuł zamieszczony w „Z zagadnień terapii artystycznej, logopedycznej i pedagogicznej”, red. Lidia Kataryńczuk – Mania

Z ogromna przyjemnością prowadzę zajęcia ze studentami studiów podyplomowych na Neurologopedii Profilowanej na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie oraz na Neurologopedii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tematyka wykładów i ćwiczeń dotyczy zwłaszcza dyzartrii i dysfagii dzieci i dorosłych.

Jestem jednym z redaktorów bloga „Logopedia Damsko- męska”. Blog ma na celu promowanie mieszanego składu specjalistów, zwracanie uwagi na istotę dwugłosu w sprawie diagnozy, terapii i innych zagadnień dotyczących logopedii, pedagogiki czy psychologii.

https://www.facebook.com/Logopedia-Damsko-M%C4%99ska…/…

Od niedawna hobbystycznie prowadzę także swojego vloga na kanale YT, którego tematyka krąży wokół moich zainteresowań zawodowych, odpowiadam także na zadane pytania.

https://www.youtube.com/channel/UCLSWTlcNBh8DKGLCzGxJs1w…

Jestem też administratorem grupy „Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego”

https://www.facebook.com/groups/1508670769263158/

Prowadzę grupę mając na uwadze poszerzenie wiadomości o zaburzeniach CAPD, szerzenie świadomości wśród Rodziców i Terapeutów, prowadzenie dialogów i wymianę doświadczeń.

Mam zaszczyt brać czynny udział w wielu konferencjach naukowych. Tematy, które poruszam dotyczą gównie zaburzeń dyzartrycznych i dysfagii w chorobach rzadkich oraz CAPD jak również innych dziedzin dotyczących szeroko rozumianej diagnozy i terapii neurologopedycznej i surdologopedycznej.

Z wielką przyjemnością biorę udział w corocznym, kilku dniowym spotkaniu Rodzin i osób z Rdzeniowym Zanikiem Mięśni (SMA) pod hasłem Konferencja SMA „Weekend ze SMAkiem” organizowanym przez Fundację SMA. Podczas konferencji prowadzę wykłady dla Rodziców, specjalistów jak również warsztaty dla neurologopedów, przeprowadzam także konsultacje indywidualne dzieci i młodzieży z SMA.

https://www.fsma.pl/2019/05/konferencja-sma-2019-3/

Z nieukrywaną radością brałam udział w innowacyjnym – pierwszym na Świecie – projekcie skierowanym do chorych na rdzeniowy zanik mięśni stworzonym przez Stowarzyszenie Lwie serca.

Projekt nosi tytuł: „ Edukacja w nowej rzeczywistości: kompleksowy i długofalowy model postępowania fizjoterapeutycznego w rdzeniowym zaniku mięśni”.

https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Lwie-Serca…/

Dzięki tej inicjatywie top specjaliści w dziedzinie terapii SMA prowadzili bezpłatne konsylia dla dzieci z SMA. Dla Rodziców chorych dzieci byli objęci specjalistyczną opieką psychologicznych.

Ku mojej radości współpracuję także z Fundacją Salemander, która zrzesza Rodziny chorych na Dystrofię Mięśniową Dochenne’a (DMD). Uczestniczę w cyklicznych, weekendowych spotkaniach, podczas których badam dzieci z DMD, prowadzę wykłady i konsultacje.

Skupiam się na zaburzeniach stomatognatycznych w DMD, wadych zgryzu, ankyloglossi i nienormatywnym napięciu stawu skroniowo- żuchwowego w korelacji z CAPD ( Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego)”.

www.salemander.org.pl

Bliska jest mi także Fundacja Oswoić Miopatię – wspieram rodziny chorych dzieci, spotykając się z nimi na webinarach, dzielac się swoją specjalistyczną wiedzą I odpowiadając na pytania bliskich.

 
Nadmienię na koniec, że moja praca jest moją życiową pasją i motywacją do nieustannego rozwoju, nauki i szukania rozwiązań przyjaznych drugiemu człowiekowi – zwłaszcza temu słabszemu.

CERTYFIKATY