WSPARCIE ORTODONTYCZNE - DIAGNOZA I LECZENIE STOMATOGNATYCZNE

Układ stomatognatyczny (US), jest to termin definiujący istnienie zespołu morfologiczno – czynnościowego obejmującego tkanki i narządy jamy ustnej, twarzoczaszkę oraz pełen zakres czynności przez nie wykonywanych, będących pod kontrolą ośrodkowego układu nerwowego.

 Prawidłowy rozwój układu stomatognatycznego warunkuje właściwe czynności w jego obszarze, określanych jako fizjologiczne.

 

Jest to system trzech współistniejących zespołów funkcjonalnych tj.:

  • Zespół stawowy – prawy i lewy staw skroniowo – żuchwowy (ssż).
  • Zespół zębowo-zębodołowy – zęby wraz z przyzębiem tworzące tzw. narząd zębowy.
  • Zespół zębowo-zębowy – okluzyjny układ dolnego i górnego łuku zębowego.

Całość tego układu wraz ze wszystkimi tkankami i narządami rejonu twarzowej części czaszki, pozostając w ścisłej wzajemnej zależności pod kontrolą OUN oraz impulsów proprioreceptywnych, wykonuje szereg czynności o charakterze odruchów.

Biorąc pod uwagę budowę i sposób działania US, układ ten można określić jako biologiczny obwód funkcjonalny, którego działanie przebiega wg ścisłych reguł biologicznych. Poszczególne elementy układu są ustawione w określonym porządku i wzajemnie na siebie wpływają w cyklicznie zamkniętym obiegu.

 

Badam i diagnozuję stan układu stomatognatycznego pacjenta, którego wysłał do mnie ortodonta. Zalecam odpowiednie oddziaływania terapeutyczne, wspierające skuteczne i szybkie leczenie ortodonty.

 

https://www.facebook.com/KarolinaGL0G0WSKA/videos/3729320850448904