Terapia metodą Johansena IAS

Twórcą treningu jest dr Kjeld Johansen – duński nauczyciel i psycholog, dyrektor Bałtyckiego Laboratorium Badań Nad Dysleksją (www.dyslexia-lab.dk). Wykładowca na Uniwersytecie Pedagogicznym w Kopenchadze . W swojej pracy Johansen oparł się na doświadczeniach dr Christiana A. Volfa.

 • Zaletą metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena jest:
  jej dostępność dla osób mieszkających daleko od dużych ośrodków, gdyż ma miejsce w domu dziecka,
 • to, że odbywa się w przyjaznym, bezpiecznym, domowym otoczeniu, co jest istotne dla wielu dzieci np. z autyzmem
 • w trakcje stymulacji Johansena IAS nie ma konieczności rezygnowania z innych form terapii, jakimi objęte jest dziecko w tym samym czasie.

Diagnoza w Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena opiera się na badaniu audiometrii tonalnej oraz testach mowy utrudnionej w tym teście dychotycznym – istotnych dla procesu uczenia się aspektów prawidłowego przetwarzania bodźców słuchowych.

Program terapeutyczny w formie indywidualnie filtrowanej muzyki instrumentalnej i nagranej na syntetyzatorze nagrywany jest na płyty CD. Dziecko otrzymuje płytę do domu i słucha jej sześć dni w tygodniu przez 10 do 15 minut przez słuchawki. Postępy terapii kontrolowane są co 6 do 8 tygodni (zależnie od wieku), za każdym razem dziecko otrzymuje nową specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym. Program stymulacji trwa około 8-12 miesięcy.

Metoda Indywidualnej Stymulacji Słuchu dr Johansena stosowana jest w wielu krajach na świecie, cieszy się uznaniem w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Francji, USA, Słowacji, Hiszpanii, Norwegii i Austrii.

Stymulacja słuchowa wg dr Kjelda Johansena poprawia nie tylko przetwarzanie bodźców słuchowych, ale również:

 • Zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych,
 • Czytanie,
 • Rozumienie mowy,
 • Artykulację,
 • Komunikację,
 • Samoocenę,
 • Harmonizuje napięcie mięśniowe co wpływa na postawę ciała,
 • Utrzymanie równowagi,
 • Koordynację ruchów,
 • Motorykę.

Dla kogo?
Indywidualna Symulacja Słuchu dr K. Johansena IAS jest dla dzieci, młodzieży, dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu.

Pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi:

 • małymi dziećmi ( od 3 r. ż),
 • z opóźnionym rozwojem mowy,
 • z dysleksją,
 • z ADHD,
 • z zaburzeniami koncentracji,
 • z zaburzeniami uwagi słuchowej,
 • z zaburzeniami percepcji słuchowej,
 • z trudnościami w zrozumieniu i zapamiętaniu instrukcji, poleceń,
 • z osobami z porażeniem mózgowym,
 • z osobami, które wykazują nadwrażliwość na dźwięki,
 • z osobami z autyzmem.

Program w oparciu o płyty standardowe jest również częściowo indywidualizowany w zakresie:

 • wzmocnienia ucha lub jego zdjęcia,
 • długości słuchania kolejnych płyt na poszczególnych etapach programu.
 • doboru płyt, nie każde dziecko słucha tych samych płyt, w tej samej kolejności,
 • zastosowania filtrów na różnych częstotliwościach, jeśli wiemy z wywiadu, że jest taka konieczność np. nadwrażliwość.

W programie standardowym mamy również bardzo szczególne płyty używane w przypadku dzieci z epilepsją.

Nie można, więc powiedzieć, że program standardowy jest dla wszystkich taki sam. Każdego Pacjenta rozpatruję indywidualnie.

Dzieci

Dorośli