DIAGNOZA I TERAPIA DYSFAGII

Dysfagia to zaburzenia połykania, które uniemożliwiają bądź znacząco utrudniają przyjmowanie płynów oraz pokarmów. Należy wyróżnić dysfagię przełykową bądź przedprzełykową. O dysfagii przełykowej (górnej, ustno-gradłowej) możemy mówić, gdy trudności w przełykaniu kęsa pokarmu pojawiają się na odcinku: jama ustna – gardło. O dysfagii górnej może świadczyć wyciek śliny lub pokarmu z jamy ustnej, a także zaleganie pokarmu, śliny w jamie ustnej. Dysfagia przełykowa występuje u chorych, u których występują problemy z połykaniem, czyli przesuwaniem pokarmu w przełyku, a czasem nawet przełykaniem śliny. Objawem dysfagii przełykowej jest krztuszenie się, dławienie, kaszel, może pojawić się odruch wymiotny, pokarm może przedostać się do nosa bądź dróg oddechowych.
 
Objawów dysfagii nie należy lekceważyć. Chorzy zmagający się z problemami z przełykaniem niechętnie przyjmują pokarmy i płyny co prowadzić może do odwodnienia organizmu i niedożywiania.

Przyczyny występowania dysfagii nie zawsze są oczywiste i łatwe do zdiagnozowania. Do najczęstszych przyczyn występowania schorzenia zaliczyć można:

 • chorobę nowotworową – nie tylko jamy ustnej, języka, gardła, przełyku, ale także guzy występujące w obrębie czaszki i śródpiersia;
 • choroba popromienna – następstwo zastosowania radioterapii (zwykle objawy ustępują po zakończeniu leczenia);
 • schorzenia neurologiczne – m.in.: choroba Parkinsonamiastenia, stwardnienie rozsiane, pląsawica Huntingtona, stwardnienie zanikowe boczne;
 • udar;
 • urazy głowy bądź rdzenia kręgowego;
 • zaburzenia emocjonalne – nerwice;
 • wole tarczycy;
 • reumatyczne zapalenie stawów oraz cukrzyca, które powodować mogą neuropatię, utrudniającą przełykanie.
Najczesciej terapię dysfagii prowadze u pacjentów z:
 • SMA (Spinal Muscular Atrophy) Rdzeniowym Zanikiem Mięśni,

 • SLA (Sclerosis Lateralis Amyothropica) – Stwardnieniem Zanikowym Bocznym

 • SCA (Spinocerebellar Ataxia) – Ataksją Rdzeniowo – Móżdżkową

 • SM ( sclerosis multiplex) – Stwardnieniem Rozsianym,

 • DMD/BMD (dystrophia progressiva pseudohypertrophica) – dystrofią mięśniową Duchenne’a/Beckera

 • MBS (Moebius syndrome) – zespołem Moebiusa,

 • zespołem Charge.