OFERTA

CENTRALNE ZABURZENIA PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO (CAPD)

TERAPIA METODĄ JOHANSENA IAS

WSPARCIE ORTODONTYCZNE- DIAGNOZA I LECZENIE STOMATOGNATYCZNE

DIAGNOZA I TERAPIA DYZARTRII

DIAGNOZA I TERAPIA DYSFAGII

KONSULTACJE ONLINE