SZKOLENIA

Prowadzę szkolenia stacjonarne i online dla:

  • rodziców,
  • logopedów,
  • neurologopedów,
  • surdologopedów,
  • lekarzy,
  • pielęgniarek,
  • pedagogów
  • rehabilitantów.

Tematyka szkoleń oscylujące wokół autorskiej metody stymulacji obwodowej w zaburzeniach neurogennych ENMOT TM – Elektro Neuro Mobilizacji Obszaru Twarzowego (elektrostymulacji), dyzartrii, dysfagii, CAPD, profesjonalnych badań logopedycznych.