DIAGNOZA I TERAPIA DYZARTRII

W swoim Centrum NSL zajmuję się diagnozą i terapią dyzartrii i dysfagii.

Dyzartria (gr. „dys” – utrudnienie, trudny, ciężki, „arthrosis” – artykulacja) to zaburzenie mowy polegające na niewłaściwej artykulacji wywołanej nieprawidłowościami w rozwoju aparatu ruchowego mowy. Dyzartria występuje w przypadku nieodpowiedniego rozwinięcia funkcji ruchomości struktur jamy ustnej, podniebienia, gardła i szyi, co może łączyć się również z trudnościami w jedzeniu, przełykaniu pokarmów i ślinieniem się.
Dyzartria utrudnia artykulację, mowa osoby cierpiącej na to zaburzenie może wydawać się bełkotliwa, ton głosu nieprzyjemny, a brzmienie przypominać głos osoby przeziębionej, z powodu trudności w modulacji dźwięku, który formuje się nieprawidłowo ze względu na nieprawidłowości budowy narządu mowy. W dyzartrii zaburzone może być tempo i głośność mówienia, sposób wypowiedzi determinowany trudnością w porozumieniu się w ogóle.
 

Największą grupą moich dyzartrycznych pacjentów stanowią osoby z:

 • SMA (Spinal Muscular Atrophy) – Rdzeniowym Zanikiem Mięśni,
 • SLA (Sclerosis Lateralis Amyothropica) – Stwardnieniem Zanikowym Bocznym

 • SCA (Spinocerebellar Ataxia) – Ataksją Rdzeniowo – Móżdżkową

 • SM ( sclerosis multiplex) – Stwardnieniem Rozsianym,

 • DMD/BMD (dystrophia progressiva pseudohypertrophica) – dystrofią mięśniowa Duchenne’a/Beckera

 • MBS (Moebius syndrome) – zespołem Moebiusa,

 • w stanach po wypadkach, udarach,

 • MPDz, 

 • nienormatywną dystrybucją napięcia mięśniowego, 

 • chorobą nowotworową jamy ustnej, języka, gardła, przełyku,

 • po przebytym udarze,

Dyzartria powstaje w wyniku upośledzenia czynności ruchomego aparatu mowy z powodu zaburzenia czynności nerwów, w związku z tym sposób leczenia jej zależny jest od przyczyny powstania zaburzenia.